הסכם בעלי מניות

הסכם בעלי מניות

הסכם בין בעלי מניות בחברה

הסכם בעלי מניות נערך עבור שותפים בחברה הרוכשים מניותיה. הוא כולל בתוכו את כל ההסכמות שהושגו במשא ומתן בעל פה. חתימה עליו מאשרת שכל חותם מסכים לתוכן ומתחייב לנהוג לפיו. יש להציגו ולרשום אותו ברשויות שונות. ויינברג ושות' משרד בוטיק בתחומי המשפט המסחרי עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע מפורט.

הסכם בעלי מניות – בעל סעיפים רבים

הסכם בעלי מניות כולל בתוכו סעיפים רבים. הוא נחשב להסכם מייסדים החייב להיערך על פי הוראות החוק. הוא, למעשה, מסמך משפטי מחייב אשר נדרש במצבים שונים. חשיבותו בכך שהוא מסדיר את מערכת היחסים שבין היזמים לבין עצמם ובינם לחברה המוקמת. בהסכם יוכנסו פרטים ואלמנטים עליהם הוסכמו בין השותפים לאחר תאום הציפיות שערכו. בשלב זה הם חייבים להביע בצורה ברורה את מחשבותיהם ורצונותיהם. כך יימנעו או יתמתנו בעתיד חילוקי דעות. יש צורך להחליט על מבנה ההון של החברה ואופן חלוקת המניות. על השקעות היזמים בה. ההשקעה הכספית יכולה להיות עבור קבלת מניות או בצורת הלוואת בעלים. סעיפים אחרים הינם חלוקת האחריות בין היזמים כולל תפקידים, קביעת שכר ותנאי העסקה, המציינים את אופן קבלת ההחלטות בחברה ובין היתר: באספה הכללית, בדירקטוריון ובהנהלה עצמה. כן, נושאי גיוסי הון ועוד.

סעיפי עזיבה ופירוק

 כל הסכם חייב לכלול פסקאות לגבי עזיבת בעל מניות, פירוק החברה ועוד. הוא יפחית חילוקי דעות אפשריים עתידיים. כך בין השאר לגבי אופן עזיבת מי מהמייסדים – בין אם מיוזמתו או ביוזמת השותפים.  יש צורך להוציא תעודת התאגדות, לרשום את החברה ברשם החברות ועוד. הסכם טוב הוא כזה המאפשר למיזם לצאת לדרך ולהתנהל היטב ללא מתחים מיותרים על מנת שיצליח ויביא רווחים לבעליו.

משרד מסודר

ויינברג ושות' משרד בוטיק בתחומי המשפט המסחרי עוסק בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא כולל ייעוץ, הכנת הסכמים, ייצוג וליווי ככל הנדרש ועוד. מנהליו הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים בין היתר ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך שנים. הם ישמחו להעמיד את התשתית בעסק לטובת לקוחות נזקקים נוספים.

שיתוף:

עוד מאמרים

סכסוך עסקי
סכסוך עסקי

סכסוכים עסקיים ומסחריים סכסוך עסקי יכול להיווצר סביב בין גופים עסקיים

הסכם שותפים
הסכם שותפים

הסכם שותפות עסקית הסכם שותפים יכול להיערך בין מספר שותפים או