הסכם זכיינות

עורך דין הסכם זכיינות

זכיינות הינה שיטת מסחר לפיה בעל זיכיון (הרשת), מעניק לזכיין זכות בתמורה לתשלום, לעשות שימוש במותג שבבעלותו ובמוניטין שלו, למכירת מוצרים ושירותים.

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות) (הוראת שעה), תשס"א-2001, קובעים כי הסכם זכיינות הוא חוזה שלפיו בעל זיכיון מעניק לזכיין את הזכות לעשות שימוש בזיכיון למטרות שיווק של מוצרים או שירותים מסוימים, והכולל את כל אלה:
(1) שימוש בשם מסחרי אחיד או בסימן מסחר;
(2) העברה של ידע מבעל הזיכיון לזכיין שהוא מהותי לשיווק הטובין ומכירתם;
(3) מתן סיוע מסחרי או טכני מבעל הזיכיון לזכיין, במשך תקופת ההסכם.

מטרתו של הסכם זכיינות הוא להסדיר את מערכת היחסים בין הרשת לבין הזכיין, לשקף את הבנותיהם המסחריות של הצדדים, להגדיר את זכויותיה של הרשת תוך התחשבות במאפיינים הייחודים לה ולתחום פעילותה, ומן הצד השני את זכויותיו של הזכיין תוך התחשבות בנסיבות ההתקשרות הספציפיות.

עבור הזכיין עסקת זכיינות לרוב כרוכה בהשקעת כספים רבים ובביצוע בדיקות עסקיות ומשפטיות רבות. לכן, אחד המסמכים החשובים בעסקת הזיכיון הוא הסכם זיכיון (וחוזה שכירות לעסק), ולכן לא כדאי למהר לחתום על הסכמים אלו לפני שעורך דין בדק וכתב הערות להסכם הזיכיון, שהרי הרשת מעבירה לזכיינים הסכם המגלם בתוכו יתרונות רבים עבור הרשת, שלעיתים פוגעות בזכיין.​

כדאי לדעת שישנם סעיפים בחוזה הזכיינות הנתונים למשא ומתן ולכן אסור לזכיינים להניח שהחוזה שמועבר אליהם מהרשת הוא נוסח קבוע שכל סעיפיו הם סטנדרטים.

להלן מספר עצות לזכיינים המבוססות על ניסיוננו הרב:


1. וודא כי תקבל סיוע רב ככול הניתן מהרשת כבר בשלב ההקמה;
2. וודא שניתנה לך זכות בלעדיות בתחומי האזור של הזיכיון;
3. נסה לקבל זיכיון ללא הגבלת זמן או תקופות אופציות נוספות מעבר לתקופת הזיכיון, במחיר שיקבע כבר במעמד החתימה.
4. קבע מספר נקודות יציאה מחוזה הזכיינות;
5. נסה לשמור לעצמך את האפשרות לעבוד גם מול ספקים המתחרים ברשת;
6. בדרך כלל, התמלוגים שמשולמים לרשת עבור הזיכיון מבוססים על אחוזים מהכנסות הזכיין. לכן, קבע שיעור סף מינימום שרק מעליו ישולמו תמלוגים.
7. השתדל להיות אתה זה ששוכר את החנות, כך שאם יסתיים ההסכם עם הרשת – תוכל להמשיך לעבוד באופן עצמאי באותו המקום.
8. נסה להתעקש שרשימת הלקוחות שייכת לך. כך, אם הקשר עם הרשת יבוא לידי סיום, תוכל ליהנות מהלקוחות גם ביום שאחרי הרשת.
9. קבע מנגנון שיפוי מסודר בין הרשת לבינך למקרים בהם הרשת מכתיבה מבצעים או הנחות ללקוחות.


* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

שיתוף:

עוד מאמרים

סכסוך עסקי
סכסוך עסקי

סכסוכים עסקיים ומסחריים סכסוך עסקי יכול להיווצר סביב בין גופים עסקיים

הסכם שותפים
הסכם שותפים

הסכם שותפות עסקית הסכם שותפים יכול להיערך בין מספר שותפים או