מה זה שטר חוב ?

מה זה שטר חוב ?

שטר חוב הוא אחד מהבטוחות הנפוצות בהסכמים להבטחת התחייבויותיהם של הצדדים. 

בעבר ניתן היה לרכוש שטרי חוב בבנק הדואר, אך שירות זה הופסק והיום אין דרישה צורנית מיוחדת לשטר חוב.

אחד מיתרונותיו של שטר החוב הוא שניתן להגישו ישירות להוצאה לפועל ללא צורך בהגשת תביעה כספית לבית המשפט. אולם לעושה השטר והערבים מוקנית הזכות להגיש התנגדות ובמקרה כזה מועבר התיק לדיון בבית משפט.

חסרונו של שטר החוב לעומת ערבות בנקאית או פיקדון, שמימושו מחייב נקיטת הליך משפטי ובנוסף הוא מותנה ביכולותו הכספית של עושה השטר במועד מימוש שטר החוב והאפשרות לגבות ממנו את סכום השטר.

סכום שטר החוב צריך לשקף את מלוא החשיפה של הצד השני, בצירוף סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם. 

רצוי שהחתימה על שטר החוב תיעשה בנוכחות עורך דין שיאמת את החתימה ויקפיד לזהות את עושה השטר והערבים על פי תעודות זהות ולצלמם.

כמו כן, רצוי לקבל פרטים בנוגע לערבים כגון מצבם משפחתי, מקום מגוריהם, מקום עבודתם, נכסים בבעלותם, תלושי משכורת ועוד.

בנוסף ניתן לבצע בדיקה האם נותן שטר החוב והערבים הינם מוגבלים ו/או אם חשבונם מוגבל באמצעות אתר האינטרנט של בנק ישראל.

חשוב להקפיד למלא את שמות עושי השטר והערבים, מספרי תעודת הזהות שלהם וכתובתם. בנוסף יש למלא את תאריך ומקום עריכת השטר במקום המיועד ולכתוב עבור מה ניתן שטר החוב ומה התמורה בגינה ניתן שטר החוב.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

שיתוף:

עוד מאמרים

סכסוך עסקי
סכסוך עסקי

סכסוכים עסקיים ומסחריים סכסוך עסקי יכול להיווצר סביב בין גופים עסקיים

הסכם שותפים
הסכם שותפים

הסכם שותפות עסקית הסכם שותפים יכול להיערך בין מספר שותפים או